OSVETOVÉ PROJEKTY
NIE RAKOVINE - vytvárame osvetové kampane pre alianciu NIE RAKOVINE - pacientske združenie, ktoré podporuje a háji práva onkologických pacientov, spája všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku a podporuje primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku. Pomáhame onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie. ____________________________________________________________________________________________________ NIE RAKOVINE PRSNÍKA /RUŽOVÝ OKTÓBER - Breast cancer awareness month in Slovakia, ktorý realizujeme v mesiaci október celoslovenská osvetová komunikačná kampaň o súčasnom stave v karcinóme prsníka, ako aj osvety, prevencie, systémovej a systematickej diagnostiky,  a stavu liečby na úrovni súčasných poznatkov medicíny, vedy a výskumu, ako aj podpora pacientok v liečbe karcinómu prsníka.  #zachranSVOJEprsia #pinkOCTOBER #NIERAKOVINEprsníka ____________________________________________________________________________________________________ NIE RAKOVINE KRČKA MATERNICE / NIE HPV preventívny osvetový projekt s motiváciou pre ženy prečo sa zúčastniť skríningu a výhodách efektívneho očkovania mládeže proti HPV. Zabráňme zbytočným úmrtiam, ochráňme seba a svoju rodinu pred rizikom HPV! #NIERAKOVINEkrčkamaternice #nieHPV
nie_rakovine_krcka_logo.png
01_banner_1200x460px6.jpg
02_banner_1200x460px.jpg
Ochráň seba a svoju rodinu.jpg
nie_rakovine_prsnika_logo.png
banner_1200x460px1.jpg
banner_1200x460px4.jpg